Ydelseskatalog


Projekt Styrkeprøven

1 Afklaring

Indslusning i Styrkeprøven sker i et 3 mdrs. forløb hvor vi skaber afklaring i forhold til kursisten, koordinering i forhold til forvaltningen, og på baggrund heraf, peger på det videre forløb.

Afklaring sker ud fra iagttagelser, samhandlinger og kommunikation med kursisten, og munder ud i en af kursisten accepteret og godkendt kategorisering i "indsatsklar" og "ikke indsatsklar".

Koordinering med forvaltningen sker løbende og med mindst 1 indrapportering pr. måned

Videre forløb

Ikke indsatsklar, her fortsættes forløbet i Styrkeprøven.

Indsatsklar, 1, uddannelse på ½ tid, Styrkeprøven på ½ tid i en overgangsperiode. Dette er en model vi har rigtig gode erfaringer med.

2, uddannelse eller job på fuld tid, hvor vi tilbyder at følge op med mentorstøtte.

 

2 De indsatsklare

De indsatsklare er definerede ved at kunne møde dagligt og deltage i fællesskabet og i aktiviteterne.

Opgaven handler her om at skabe stabilitet i livsførelse, om at afdække interesseområder og på den baggrund skabe motivation til at gå i gang med en uddannelse.

 

 

3 De ikke indsatsklare

De ikke indsatsklare er definerede ved ikke at kunne møde dagligt og deltage i fællesskabet og i aktiviteterne.

Opgaven handler også her om at skabe stabilitet i livsførelsen, men her skal skabes motivation til at stå op, møde op, og om at skabe interesse for og ønsker for eget liv og fremtid.

En del af arbejdet består i at møde og afhente de unge i eget hjem, eller i at mødes et sted i byen, for med samtale og nærvær at skabe en bæredygtig relation.

 

 

 

 

4 Mentorordning/ støtte under uddannelse

Styrkeprøven tilbyder fleksible mentorordninger af kortere eller længere perioder. Her er fokus på først og fremmest uddannelse og jobmuligheder, men også boligsituation og personlige forhold indgår som væsentlige temaer.

Vores mål er at tilvejebringe nye handlemuligheder og give et skub i den rigtige retning. Vi søger at få de unge i gang med uddannelse og aktiviteter, da det er vores erfaring, at det kan være begyndelsen til en positiv udvikling samt give de unge et nyt perspektiv i tilværelsen.

Udformningen og behovene kan være meget forskelligartede. Der kan være behov for mere eller mindre intensiv støtte under uddannelse, og/eller behov for efterværn og bostøtteordninger, hvor den unge har brug for støtte til at etablere en tilværelse i eget hjem og indgå i aktiviteter i nærområdet, eller der kan være behov for støtte til socialt udsatte børn/unge.

Opsigelsesvarsel 1 mdr.

 

6 Lektiehjælp / lektiecafe

Styrkeprøven tilbyder lektiehjælp til unge der er i gang med uddannelse, og som måtte have brug for støtte til lektielæsning og strukturering af dagligdag og studie.

Sted: et egnet lokale stillet til rådighed af kommunen.

Opsigelsesvarsel 1 mdr.