Om os


Præsentation

Projekt styrkeprøven er et helhedstilbud til unge under 25 år med problemer, der gør at de hidtil ikke har påbegyndt/gennemført en uddannelse eller er i arbejde. Disse problemer udspringer ofte af ringe selvtillid, lavt selvværd, manglende motivation eller andre årsager, som stof- og alkoholmisbrug, manglende opbakning hjemmefra eller forskellige diagnoser. Dette gør at deres tilværelse er præget af, - mange uhensigtsmæssige valg, - fravær af mening og mål og - udfordringer med at begå sig i sociale sammenhænge.

 

Hovedformål

Hovedformålet med projektet er at øge kursisternes selvværd, selvtillid og sociale kompetencer på flere fronter, så de efterfølgende er motiverede for og i stand til at gennemføre en uddannelse eller være i arbejde.

 

Pædagogisk tilgang

”Det menneskelige centrum findes ikke i mennesket, men uden for det – skabt og opretholdt kommunikativt i mødet mellem mennesker. Derfor bør vi beskæftige os med relationer snarere end med selvet, når vi søger forståelse af identitet, følelser, patologi, terapi og moralsk ansvarlighed.” (Kenneth J. Gergen)

Dette citat er grundlaget for vores tilgang til det at arbejde med mennesker.

Det er i relationer at meningsdannelse, identitetsdannelse, socialisering og læring finder sted. Dette giver os hele tiden muligheden for forandring og udvikling.