Velkommen


Styrkeprøven er et projekt for unge, som har brug for støtte til at komme i gang med personlig udvikling, uddannelse eller arbejde.

Udgangspunktet for den enkelte kursisten kan være komplekst, men i Styrkeprøven gives muligheden for at prøve sig selv af og få afklaret, hvad man kan og vil.

Sammenhold

I styrkeprøven vægter vi evnen til relationsdannelse og samarbejde meget højt, idet vi mener det styrker mulighederne for at komme i gang med/gennemføre en uddannelse eller at få/fastholde et job.